26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ
30 Ekim 2018

26 Ekim Hasta Hakları Günü kapsamında Hastanemiz Hasta Hakları Birimi Sorumlusu ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ile birlikte yatan hastalarımıza ve ayaktan başvuran hastalarımıza hasta hakları konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

20181030_100150.jpg
20181030_100415.jpg
20181030_100531.jpg

20181030_100808.jpg
20181030_100944.jpg


                                        Hasta Olarak Hakkınız Var!!!

1-Hizmetten Genel Olarak Faydalanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, mezhep, cinsiyet, felsefi, inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2-Bilgilendirme ve Bilgi İsteme:

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3-Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma,sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4-Mahremiyet:

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

5-Reddetme, Durdurma ve Rıza:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalede rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6-Güvenlik:

Sağlık Hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

7- Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme:

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8- İnsani Değere Saygı Gösterilmesi, saygınlık Görme ve Rahatlık:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenlerden giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9-Ziyaret ve refakatçi bulundurma:

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık tesislerinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

10-Şikayet ve Dava Hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

hastahakları.jpg

hastahakları2.jpg