Komisyonlar
05 Ekim 2018

* Bilgi Güvenliği Komisyonu
* Sevk Komisyonu
* Laboratuvar Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu