Refakat Politikamız ve Refakatçi Kuralları
11 Ocak 2022

REFAKAT POLİTİKAMIZ;

            Hastanemizde hizmet akışını engellemeyecek şekilde, hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde uygun zaman ve yöntem dahilinde, belirli kurallar konularak, yatarak hizmet alan hastalarımızın tıbbi bakım ve psikososyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hasta yakınlarının destek ve katılımı sağlanarak, kurumsal imajı arttırmak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

REFAKATÇİ KURALLARI

 • Size ve hastanıza huzurlu bir ortam sağlanması için, refakatçilerin; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması, odalarda bulunan televizyonları başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanması; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00’den sonra telefonlarını kapatmaları veya sesini kısık tona ayarlamaları önemlidir.
 • Refakatçi için HBYS üzerinden refakat tanımlanır ve refakatçi sayısı özel durumlar dışında bir kişiyle sınırlıdır.
 • Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmalıdır. Refakatçi hasta bakımına hekim ve hemşirenin izin verdiği ölçüde katılabilirler.
 • Hastanızın yanından ayrılacağınız durumda ve refakatçi değişimlerinde servis hemşiresine haber verilmelidir.
 • Hastanın kendine ait ilaçları varsa hekime bilgi verir ve servis hemşiresine teslim edilir.
 • Refakatçi ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
 • Hastanız için acil ihtiyaç duyduğunuzda yatak başında bulunan hemşire çağrı zili kullanılmalıdır.
 • Refakatçiler doktor ve hemşire direktifleri dışında hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Refakatçilerin yemekleri genel esaslar dahilinde hastanemiz tarafından karşılanır.
 • Refakatçilerin hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemesi, diyetisyen kontrolü olmayan hiçbir yiyeceğin hastaya verilmemesi gerekmektedir.
 • Hastane binası içerisinde sigara içilmemelidir. 
 • Hastane kuralları konusunda görevlilere yardımcı olunmalıdır. 
 • Refakatçiler doktor ve hemşire direktifleri dışında hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Kişisel temizlik alanlarını temiz kullanılmalıdır.
 • Hastane malına zarar verilmemelidir.
 • Refakatçiler el hijyeni kurallarına uymalıdır.
 • Özellikli hasta gruplarının (Terminal Dönem, Geriatri, Onkoloji, Yanık, Bağışıklık Sistemi Baskılanmış Hastalar, İstismara Uğramış Hastalar) refakatçileri hasta başında hasta özelliğine uygun kişisel koruyucu ekipman (maske, bone, galoş vb.) kullanmalıdır.
 • Özellikli hasta gruplarının yanında refakatçi olarak kalacak kişiler; enfeksiyon hastalığı, ağır kronik hastalığı olan ve enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler olmamalıdır.
 • Refakatçi kalacak kişiler; bilinen bir enfeksiyon hastalığı ve ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ile bakıma ihtiyacı olan kişiler ve 12 yaşından küçük çocuk olmamalıdır. Özellikli hasta gruplarının refakatçileri hastanın güven duyduğu, alışık olduğu kişiler olmalıdır.