Değerlerimiz
09 Mart 2023

TEMEL İLKE VE DEĞERLER

Etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet, hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı.