Anlaşmalı Kurumlar
07 Mart 2023

 • Anlaşmalı Kurumlar

  • GSS Kapsamındaki SGK
  • Tutuklu ve Hükümlüler
  • TBMM
  • Hizmet Satınalma Protokolü Gereği Tüm Kamu Hastaneleri
  • Yapı Kredi Bankası Mensupları Yardim ve Emekli Vakfı
  • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Memur ve Hizmetlileri Emekli Vakfı
  • Türkiye Sinai Kalkınma Bankası Memur Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı
  • Türkiye Halk Bankası A.S Emekli Sandığı Vakfı
  • Türkiye Garanti Bankası A.S Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
  • Türkiye Esbank Eskişehir Bankası T.A.S Mensupları Emekli Sandığı Vakfı
  • TOBB Vakfı
  • T.C Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
  • Şekerbank T.A.S.Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
  • Türkiye İş Bankası
  • Akbank T.A.S Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfi