İOBS
22 Mart 2022

İstenmeyen Olay Bildirimlerinin Yapılması

Sağlık hizmet sunumu sırasında meydana gelen; hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden gerçekleşen ya da gerçekleşmek üzere olan her türlü olayın (hukuka yansımış istenmeyen olayların da) personelimiz tarafından olay bildirimi ilgili personel tarafından istenmeyen olay bildirim sistemi formlarını doldurup enfeksiyon kontrol hemşiresi ile koordineli olarak kalite yönetim birimine vermek sureti ile ya da HBYS üzerinden idari işlemler kalite formları sekmesinden olay bildirim sistemini üzerinden dijital form doldurularak yapılır. Ayrıca personel HBYS sisteminde İdari İşlemler Kalite Formları eklentisinden sistem ile ilgili görüş ve öneride bulunabilir.

 Gizliliğin sağlanması açısından yapılan bildirimleri personel Öneri ve Şikâyet kutusuna atmaktadır. Kalite Birimi tarafından on beş günde bir açılan kutudan istenmeyen olay bildirimi tespit edildiğinde sistemden yapılan başvurular gibi işleme alır ve gerekli çalışmaları başlatır.  Olayın gerçekleştiği bölüm /yer ve zaman/kişi belirtmek bildirimi yapanın isteğine bağlıdır. Kişi bu bilgileri gizli tutabilir ya da formda açıkça belirtebilir.

 -İstenmeyen Olay Bildirim Sisteminde;

Olayın konusu

Olayın anlatılması

 Olayla ilişkin varsa görüş ve öneriler, başlıkları bulunmaktadır.

İstenmeyen olay bildirim kalite sorumlusu olay bildirimlerini değerlendirerek bildirimi yapılan olayın özelliğine göre ilgili komiteye iletir.İlgili komite İstenmeyen olay bildirimi sistemine yapılan bildirimi değerlendirir, analiz eder analiz sonuçlarına göre olayla ilgili gereken tedbiri alır, iyileştirme çalışması yapar.Olay bildirimi ile ilgili kök neden analizi yapar.Gerekirse ilgili komite Düzeltici-önleyici faaliyet başlatır ve çalışan bilgilendirilir. Sistem, "Hasta Güvenliği" ve "Çalışan Güvenliği" olmak üzere iki ayrı modülde ele alınır.

OLAYBİLDİRİMTÜRÜ

GERÇEKLEŞEN/RAMAKKALAOLAYLAR

ALTBİLDİRİMTÜRÜ

OLAYBİLDİRİMTÜRÜ

GERÇEKLEŞEN/RAMAKKALAOLAYLAR

ALTBİLDİRİMTÜRÜ

 

 

HASTAGÜVENLİĞİ

-Görüntüleme Hizmetleri ileilgiliHatalar

-HastaDüşmesi

-İlaçGüvenliği

-KayıtHataları

-KimlikDoğrulamaHatası

-LaboratuarHataları

-SterilizasyonGüvenliği

-TesisGüvenliği

-UygunOlmayanÜrün/Malzeme

 

 

ÇALIŞANGÜVENLİĞİ

-CihazGüvenliği

-EkipmanYokluğu

-RadyasyonaMaruzKalma

-Kesici-DelicialetYaralanmaları

-Kanvevücutsıvılarıylatemas

-Laboratuarkazaları

-TesisGüvenliği

-UygunOlmayanÜrün/Malzeme